Fakturabelåning: Et værktøj til bedre cashflow

 
Fakturabelåning gør det muligt at sælge eller belåne ubetalte fakturaer og er derfor primært et værktøj til at sikre hurtigere cashflow.

Fakturabelåning er en af flere muligheder, som virksomheder kan bruge til at frigøre midler, der bliver holdt tilbage af handel i åben regning. Fakturabelåning er særligt velegnet til perioder med voldsom vækst, eller når man bevæger sig ind på nye markeder – når driftskapitalen og cashflow er udfordret – da det giver sælger mulighed for hurtigt at omsætte fakturaer til kolde kontanter i stedet for at vente flere måneder på, at fakturaerne bliver betalt.

Factoring er den mest udbredte type af fakturabelåning og er velegnet, hvis en virksomhed har behov for at forbedre likviditeten. Derudover kan det være en fordel at kunne outsource sin kreditstyring og inkasso – en service factoringfirmaer ofte tilbyder. Selvom fakturabelåning i første omgang kan virke tillokkende, er det også forbundet med væsentlige omkostninger.

Hvordan fungerer fakturabelåning?

Ved factoring overfører sælger ejerskabet af fakturaer til et factoringselskab mod betaling af 70-90% af fakturaernes værdi. Satsen afhænger af købers ry, betalingshistorik og kreditvarigheden. Når factoringselskabet har modtaget betalingen for en faktura, overfører de resten af fakturaens værdi til sælger fratrukket et gebyr.

Der er to typer factoring - med eller uden tilbagekøb. Hvis man har indgået en aftale om tilbagekøb med et factoringselskab, betyder det, at hvis køber ikke betaler, så skal man tilbagekøbe fakturaen fra factoringselskabet. Dermed får man udelukkende genereret cashflow men ikke stillet sikkerhed for betalingen. Hvis man handler uden tilbagekøb, står factoringselskabet med håret i postkassen, hvis køber ikke kan betale. Man skal dog være opmærksom på, at det er sælger og ikke factoringselskabet, der hænger på regningen og eventuelt et juridisk efterspil, hvis køber har indsigelser mod betalinger.

Invoice-discounting er når en bank tilbyder at give sælger forskud på fakturaer - ofte på omkring 85% af fakturaens værdi. Forskuddet er baseret på bankens vurdering af købers finansielle stabilitet og risikoen ved handel i købers hjemland. Den store forskel på factoring og invoice-discounting er, at banken ikke får juridisk ejerskab over fakturaerne og ikke står for at inddrive betalingen. Hvis en køber ikke betaler, skal sælgeren tilbagebetale de penge, virksomheden har fået i forskud.

Er fakturabelåning det rette valg?

Factoring kan være en en god løsning til små og mellemstore virksomheder eller uerfarne sælgere, da servicen kan inkludere kreditvurdering af køber, debitorstyring og inkasso.

Invoice-discounting bruges normalt kun af store selskaber, da bankerne gerne vil have stærke virksomheder med en god historik, så de er sikre på, at sælger er i stand til at tilbagebetale hele forskuddet, hvis en stor køber pludselig går konkurs.

Fakturabelåning kan være forbundet med en del administrativt arbejde, da sælger er pålagt at sende dokumentation for hver enkel handel.

Har man brug for at skabe et hurtigere cashflow med en mere risikobetonet kundeportefølje, kan en kombination af fakturabelåning og kreditforsikring være den bedste løsning. Mange banker og factoringselskaber tegner enten kreditforsikringer for at beskytte sig selv eller stiller krav til, at sælger tegner en kreditforsikring for at sikre en bedre risikostyring. Denne kombinerede løsning kan være god, fordi fakturabelåningen skaber et cashflow nu og her, mens kreditforsikringen giver alle parter bedre mulighed for at forstå de risici, der er involveret i transaktionen samtidig med, at sælger er sikret mod købers konkurs.

Konklusion:

Fakturabelåning er et godt værktøj til at skabe hurtigt cashflow, men det er forbundet med visse omkostninger. Derfor er det vigtigt at overveje, om fakturabelåningen kan tjene sig selv hjem gennem de fordele, den øgede likviditet giver. Hvis du beslutter dig for at gøre brug af eksempelvis factoring, bør du vurdere, om værktøjet med fordel kan kombineres med en kreditforsikring.

For at lære mere eller se et resumé af de forskellige værktøjer klik her:

Kend dine kreditstyringsværktøjer

Remburs – Et traditionelt værktøj, der sikrer både sælger og køber

Garantier – Høj sikkerhed, når det bliver gjort rigtigt

Kreditforsikring – En helhedsorienteret tilgang til risikostyring

Kreditstyring – Det rette valg kan gøre forskellen