Kina er blevet et attraktivt marked for danske eksportvirksomheder. I 2019 var Kina det syvende største eksportmarked for Danmark og siden da er den danske eksport til Kina steget støt.

Europæiske varer inden for en række sektorer nyder fortsat høj efterspørgsel og der er således gode muligheder for øget eksport til Kina. Ønsker man som virksomhed at gribe disse vækstmuligheder og sælge på det kinesiske marked, er der dog nogle obs-punkter og risici, man skal være opmærksom på.

Vækstboom i Kina trods pandemien

Der er ingen tvivl om, at Kina efterhånden har fået en økonomisk tyngde, som gør Kina særdeles attraktiv som handelspartner og eksportmarked.

Trods en anseelig offentlig gæld, et anstrengt forhold til USA, udfordringer i forhold til patent- og varemærkerettigheder og tilbagevendende kritik af Kinas syn på menneskerettigheder (se også Atradius’ rapport om situationen i Kina fra marts 2021), er Kina i stærk økonomisk vækst og blandt andet den danske eksport til Kina vokser støt.

Kineserne var hurtige til at sætte ind, da coronapandemien ramte verden i starten af 2020 og økonomisk har Kina stort set genfundet momentum fra før pandemien.

I første kvartal 2020 så vi visse udfordringer med for sene betalinger på det kinesiske marked, men allerede fra andet kvartal 2020 var indberetninger om udeblevne betalinger tilbage på et normalt niveau og fra juni 2020 var den økonomiske aktivitet stort set tilbage på samme niveau som før pandemien.

Alt i alt oplevede Kina en økonomisk vækst på 2,3% i 2020 (kilde: China Country Report).

En af de sektorer, som oplevede et gevaldigt vækstboom i 2020, var it- og elektronikbranchen, der som følge af den globale stigning i bl.a. hjemmearbejdspladser, online hjemmeundervisning og online shopping, betød en stærk fremgang for såvel kinesiske som globale elektronikproducenter.

I Kina steg efterspørgslen endvidere signifikant på eksempelvis råmaterialer og på maskiner til brug i byggebranchen, idet den kinesiske regering investerede massivt i byggeri og infrastruktur – en udvikling som forventes at fortsætte i 2021.

Gode vækstmuligheder for dansk eksport

Prognosen for 2021 ser derfor yderst lovende ud, når vi ser på det kinesiske marked. Både den kinesiske eksport og import er i vækst og Atradius forventer en BNP-vækst på op mod 9% (kilde: China Country report).

Samtidig ser vi, at et stigende privat rådighedsbeløb hos de kinesiske forbrugere driver efterspørgslen på forbrugsgoder i vejret. Alene i 2020 steg privatforbruget med 3,4% (kilde: China Country report).

Kina er derfor et vækstmarked, som danske eksportører bør interessere sig for de kommende år.

Atradius ser betydelige muligheder for en solid vækst i eksporten til det kinesiske marked, ikke mindst inden for forbrugsgoder, elektronik, fødevarer og personlig pleje som et resultat af, at de kinesiske forbrugere har fået flere penge mellem hænderne og i stigende grad fokuserer på kvalitet frem for pris.

Derfor er særligt interessen for unikke designprodukter og højkvalitetsvarer fra Europa stor, hvilket generelt stiller danske virksomheder i en stærk position.

Også for eksportører inden for maskinindustrien er Kina et interessant marked. Under pandemien har produktions- og logistikudfordringer fra europæisk side betydet, at Europa ikke har kunnet følge med den store kinesiske efterspørgsel på kvalitetsmaskiner til den boomende byggesektor.

Succesfuld eksport til Kina kræver forståelse for den lokale forretningskultur

Som eksportør til Kina skal man dog være opmærksom på, at forretningskulturen og handels- og betalingsbetingelserne ikke altid er de samme som på det vestlige marked. Hvis ikke man har disse forskelle for øje, kan det koste dyre lærepenge.

En stor del af den kinesiske import sker gennem selvstændige importvirksomheder med en importlicens, der fungerer som mellemmænd mellem leverandøren og den endelige køber.

Kontraktligt sælges varen derfor til importøren, hvilket i mange tilfælde betyder en øget kreditrisiko.

Ofte er disse importører små private virksomheder uden aktiver af betydning og det er ikke usædvanligt, at virksomhederne skifter ejere eller lukkes ned og genåbnes i et nyt navn, fritaget for tidligere indgåede juridiske forpligtelser over for leverandørerne.

Denne risiko ses især i forhold til engroshandel, hvorfor detailhandel er at foretrække. Dog kan det, grundet importlicens, være svært at undgå at handle med de selvstændige grossister, hvorfor man som leverandør bør være særligt opmærksom på kreditrisici og handelsbetingelser.

Åben regning er ikke normen i Kina

Her er det blandt andet værd at være opmærksom på, at handel på kredit – i modsætning til eksempelvis på det europæiske marked – ikke er særligt udbredt i Kina. Særligt ved handel uden kreditforsikring handler de fleste på remburs (ILC) eller ’cash against documents´ (CAD) for øget sikkerhed.

Troværdighed og tillid er et vigtigt element i den kinesiske forretningskultur og handel i på åben regning bør snarere ses som en gestus og tegn på tillid, som kan tilbydes til kunder, man har haft et godt samarbejde med over en længere årrække.

Typisk vil det være leverandøren, som tilbyder deres gode kunder handel på kreditbetingelser, da en forespørgsel på dette fra købers side opfattes som et tegn på svaghed eller et signal om likviditetsproblemer.

Antallet af konkurser er langt højere for kinesiske virksomheder, som har eksisteret i mindre end to år. Når Atradius kreditforsikrer salg i Kina, tager det derfor ofte mange år, før en virksomhed vurderes finansielt stabil og troværdig nok til at kunne godkendes til handel på kreditbetingelser.

Særligt for maskinindustrien er handel i åben regning ikke noget, man normalt ser. Her er standarden forudbetaling.

Kun større statsejede virksomheder stiller normalt krav om handel på kredit – hvilket kan anbefales, da statsejede virksomheder generelt er eftertragtede, solide og langvarige forretningsforbindelser.

Forståelse for hele forsyningskæden mindsker risiko for tab

For eksportører til Kina er det vigtigt at være opmærksom på hele forsyningskæden - fra importør til slutkøber – når man skal danne sig en forståelse af transaktionen, købers betalingsevne, -vilje og de underliggende risici.

En personlig garanti er ikke juridisk bindende og kan ikke håndhæves i Kina. Det samme gælder i en vis udstrækning for garantier stillet af virksomheder, som i Kina, i modsætning til Hong Kong, ikke fremgår af noget register.

Det øger risikoen for krydsgarantier, hvor virksomheder gensidigt holder hånden under hinanden i form af garantier uden reel økonomisk sikkerhed og mulighed for at indfri garantien.

For at kunne vurdere om en stillet garanti reelt har værdi, er det derfor nødvendigt at skaffe sig indblik i, om garanten – eksempelvis slutkøberen - har kommerciel interesse i at opfylde betalingsforpligtelsen, da det kan være stort set umuligt at retsforfølge garanten.

Det kan være en yderst omkostningsfuld affære at køre en inkassosag i Kina.

Ofte løber omkostninger og retsafgifter hurtigt op i 25-30% af fordringen blot for at etablere sagen og chancerne for at få en dom og inkassere sit udestående er meget små.

 

FAKTA: Hvad betyder åben regning, CAD og ILC?
  • Forudbetaling: Køber betaler sælger, før sælger afsender varen

  • Remburs/Letter of Credit (ILC eller L/C): Købers bank påtager sig betalingsforpligtelsen på købers vegne. Sælger kan via banken få sin betaling umiddelbart efter afsendelse

  • Cash against documents (CAD): Varen sendes afsted før betaling er modtaget, men dokumenterne, der overdrager ejerskabet til køber, udleveres først, når køber har betalt – typisk inden ankomst

  • Åben regning/handel på kredit: Køber betaler først, efter varen er modtaget. Typisk med en betalingsfrist på 30-60 dage 
     

 

Executive Brief: Ekspertnyt om handel, markeder og kreditstyring

Den artikel du lige har læst, er en del af vores nyhedsbrev Executive Brief. Vil du gerne læse lignende artikler i fremtiden? Så skriv dig op til at modtage nyhedsbrevet - her til højre.

 

Som abonnent på Executive Brief er du sikret den nyeste ekspertviden fra Danmarks største udbyder af kreditforsikring – Atradius.

 

Du får eksklusiv adgang til vores brancheeksperters omfattende indsigt i international handel, markedsudvikling og særlige brancheforhold.

 

Samtidig får du adgang til den nyeste viden omkring kreditstyring og en række konkrete værktøjer, der styrker din forretning og hjælper dig til at minimere tab på dine kunder.

 

 

Dit samtykke giver Atradius, filial af Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Spanien (cvr-nr. 25876830) mulighed for at sende dig relevant markedsføringskommunikation via e-mail post (f.eks. e-mail, sms og beskedtjenester, via apps , sociale medier, internet og andre digitale kanaler) og ringe dig op. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke via formularen på Atradius’ hjemmeside https://atradius.dk/gdpr-form.html og afmelde nyhedsbreve ved at klikke på afmeld i nyhedsbrevet. Læs mere om Atradius’ persondatapolitik her:  https://atradius.dk/privacy-statement.html