Der er næppe nogen tvivl om, at coronapandemien har ændret den globale handel og måden at drive virksomhed markant. Men krisen har påvirket forskellige markeder og sektorer på forskellig vis og mens nogle virksomheder er hårdt ramt af pandemien, har andre draget fordel af pandemiens konsekvenser.

Ser vi på, hvordan Covid-19 har påvirket den globale handel, er det et komplekst billede, der tegner sig. Pandemien har opdelt sektorer og markeder i vindere og tabere og har sat turbo på en række tendenser, som fremadrettet vil få afgørende betydning for erhvervsliv og samfund.

Det økonomiske tyngdepunkt rykker mod øst

Et afgørende aspekt i forbindelse med den globale pandemi er accelerationen af eksisterende tendenser. Begivenheder og tendenser, der normalt ville udvikle sig langsomt over flere årtier, er nu sket på blot 1-2 år.

Et punkt, hvor dette er særlig tydeligt, er den hastighed, hvormed det globale økonomiske tyngdepunkt rykker mod øst. I mere end et årti har økonomer peget på denne tendens med en forudsigelse om, at tyngdepunktet i 2050 ville ligge et sted mellem Indien og Kina.

Kina er i dag en af verdens største økonomier og Covid-19 har accelereret denne tendens, idet Kina og det meste af Østasien har klaret sig betydeligt bedre gennem pandemien end blandt andet Indien, hvor man stadig kæmper med voldsomme og langvarige virusbølger.

I de fleste asiatiske lande er den økonomiske genopretning således godt på vej. Mens den globale BNP forventes at falde med 4,9% i 2021, forventes et opsving på omkring 6,5% i den økonomiske aktivitet i Asien i 2021.

I Atradius ser vi særligt Malaysia og Vietnam som lovende markeder i 2021. På disse markeder er genopsvinget i BNP kraftigt i kølvandet på krisen, antallet af Covid-19-tilfælde per 100.000 indbyggere er relativt lavt og begge markeder har stabile politiske og institutionelle forhold.

Den enes død den andens brød

Særligt på sektorniveau ser vi et klart skel mellem vindere og tabere som følge af Covid-19. De sektorer, som er blevet hårdest ramt af pandemien, ikke mindst pga. nedlukninger og restriktioner, er den fysiske non-food detailhandel samt rejse-, turisme- og underholdningssektoren.

Eksempelvis led modebranchen et tab på tæt ved 90% og i rejsebranchen gik mere end 40 flyselskaber konkurs i 2020, mens andre flyselskaber kun blev holdt kunstigt i live af statsstøttekroner. Globalt faldt turismeindtægterne med svimlende 6.000 milliarder DKK.

I samme periode har andre sektorer til gengæld oplevet en voldsom opblomstring. I løbet af de første seks måneder af 2020 oplevede man en vækst inden for online-salg svarende til væksten for de seneste ti år tilsammen.

Noget af det, forbrugerne især har handlet under pandemien, er varige forbrugsgoder som f.eks. hårde hvidevarer og forbedringer af hjemmet.

Nedlukninger og hjemsendelser betød, at mennesker verden over gik online for at handle, arbejde, studere, socialisere og finde underholdning, hvilket også har betydet, at virksomheder inden for eksempelvis online-betalinger, cloud computing og hjemmeundervisning har oplevet en markant vækst.

For mange virksomheder og privatforbrugere vil digitalisering og implementeringen af ny teknologi være permanent.

Alt tyder f.eks. på, at brugen af videomøder og en mere fleksibel tilgang til hjemmearbejde er kommet for at blive, hvilket har betydning for, hvordan en række sektorer kommer til at klare sig fremadrettet.

Stigende krav om bæredygtighed

En anden tendens, som er blevet accelereret under coronapandemien, er det stigende fokus på bæredygtighed. Den tiltagende klimabevidsthed, som for alvor brød igennem globalt inden udbruddet af Covid-19, er ikke blevet glemt under krisen.

Tværtimod indfører regeringer i stigende grad klimapolitiske foranstaltninger og forbrugerne efterspørger grønnere løsninger og produkter.

Bæredygtighed har også fået en fremtrædende rolle hos flere og flere virksomheder, som i stigende grad er med til at drive den grønne revolution med flere offentlig-private samarbejder på området, investeringer i bæredygtig teknologi og innovation og et stigende fokus på ESG – miljø, sociale forhold og god selskabsledelse - i hele forsyningskæden.

Det sætter virksomheder og markeder under pres, som ikke er tilstrækkeligt omstillingsparate og med på bæredygtighedsagendaen.

Blandt andet står japanerne i en risikabel position på grund af landets store afhængighed af fossile brændstoffer, som gør Japan til et mindre attraktivt produktionsland for virksomheder, som ønsker at mindske deres CO2-aftryk.

Mere eller mindre globalisering?

Et emne, som er blevet hyppigt diskuteret under pandemien, er globalisering og hvorvidt pandemien har skubbet verden i retning af mindre globalisering eller ej. Svaret er komplekst og ikke entydigt.

For på den ene side har den stigende digitalisering, hjemmearbejde og øget brug af online kommunikation og handel nedbrudt de fysiske landegrænser og på mange områder gjort os mere globalt forbundne.

Fysisk lokation er ikke længere på samme måde afgørende for arbejdsplads og sociale relationer. Ligeledes spreder idéer og bevægelser sig, via digitale og sociale medier, med lynets hast på tværs af kontinenter, som vi f.eks. så det med Black Lives Matter.

På den anden side ser vi en stigende grad af protektionisme og nationalistisk politik, ligesom hjemtagning, fald i global rejseaktivitet og tiltag, som skal afkorte forsyningskæderne er blevet en afledt konsekvens af Covid-19.

Forsyningskæderne omstruktureres

Under pandemien er mange forsyningskæder blevet afbrudt, blandt andet i shippingbranchen, hvor karantæner, mangel på havnepersonale og annullerede ordrer har medført kaos og ophobning af containere.

Derfor er mange virksomheder på udkig efter alternative muligheder. Nogen øger lagerbeholdningen, andre søger leveringskæder tættere på hjemlandet og andre igen udnytter automatisering og teknologi til at erstatte billig arbejdskraft i udlandet og hjemtage produktionen.

Denne volatilitet og usikkerhed i forsyningskæderne forventes at fortsætte i hele 2021, hvor vi sandsynligvis kommer til at se en stigning i lokale logistiske knudepunkter og produktion, som rykker tættere mod forbrugermarkederne.

Ligeledes vil flere virksomheder forsøge at øge deres modstandsdygtighed gennem tættere og hyppigere kontakt med leverandører på alle niveauer og regelmæssige risikovurderinger og mange øger kvaliteten og omfanget af deres markedsoplysninger og risikodata, mens de inkorporerer fleksibilitet til hurtigere at kunne skifte leverandør.

Når statsstøtten tilbagerulles

Statslige støtteordninger for mere end 74 billioner danske kroner har verden over afbødet og forrykket konsekvenserne af Covid-19, men efterhånden som støtteordningerne tilbagerulles, forventer vi, at antallet af konkurser vil stige.

Særligt sårbare er de virksomheder, som har en uholdbar finansieringsstruktur.

Virksomheder kan beskytte sig bedre mod disse risici gennem omhyggelig kreditstyring, som blandt andet bør omfatte udpræget due diligence, diversificerede porteføljer, tætte relationer til kunder og leverandører, en sund forsyningskæde og finansielle redskaber som remburs, kaution eller kreditforsikring, hvor det er passende.

Samtidig er det værd at huske, at efter pandemien vil et opsving følge, som ikke mindst vil komme de virksomheder til gavn, som formår at gribe de muligheder, der ligger i de her i artiklen skitserede tendenser.

Derfor er det vigtigt også at opbygge finansielle reserver og arbejdskapital til at finansiere en kommende vækst.

Hør mere om fremtiden for global handel

Hvordan Covid-19 har ændret den globale handel, var den 4. februar omdrejningspunktet for det første webinar i webinar-serien ”Fra krise til mulighed: hvad er fremtiden for global handel” afholdt af Atradius.

3000 tilmeldte sig webinaret og undervejs spurgte vi blandt andet deltagerne om deres forventning til en potentiel virksomhedsvækst i 2021. Hertil svarede 64%, at de havde en positiv forventning til virksomhedens vækst i år.

50% af deltagerne fortalte endvidere, at coronapandemien har påvirket deres virksomhed negativt, mens 20% svarede, at pandemien har påvirket virksomheden positivt. 30% havde ikke oplevet en ændring.

Langt størstedelen af deltagerne på webinaret har indført ændringer i virksomheden for at overleve pandemien og flertallet forventer blandt andet at fastholde ændringer som hjemmearbejde, øget digitalisering og en ændret tilgang til risikovurdering i fremtiden.

Executive Brief: Ekspertnyt om handel, markeder og kreditstyring

Den artikel du lige har læst, er en del af vores nyhedsbrev Executive Brief. Vil du gerne læse lignende artikler i fremtiden? Så skriv dig op til at modtage nyhedsbrevet - her til højre.

 

Som abonnent på Executive Brief er du sikret den nyeste ekspertviden fra Danmarks største udbyder af kreditforsikring – Atradius.

 

Du får eksklusiv adgang til vores brancheeksperters omfattende indsigt i international handel, markedsudvikling og særlige brancheforhold.

 

Samtidig får du adgang til den nyeste viden omkring kreditstyring og en række konkrete værktøjer, der styrker din forretning og hjælper dig til at minimere tab på dine kunder.

 

 

Dit samtykke giver Atradius, filial af Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Spanien (cvr-nr. 25876830) mulighed for at sende dig relevant markedsføringskommunikation via e-mail post (f.eks. e-mail, sms og beskedtjenester, via apps , sociale medier, internet og andre digitale kanaler) og ringe dig op. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke via formularen på Atradius’ hjemmeside https://atradius.dk/gdpr-form.html og afmelde nyhedsbreve ved at klikke på afmeld i nyhedsbrevet. Læs mere om Atradius’ persondatapolitik her:  https://atradius.dk/privacy-statement.html